احتراق در فلوئنت

احتراق در فلوئنت
آموزش احتراق در فلوئنت

احتراق در فلوئنت

این آموزش ها شامل فایل های آموزشی احتراق در فلوئنت به اضافه فایل های حل شده و مش زده شده با گمبیت می باشد.

این آموزش شامل آموزش و فایل حل شده مثال های زیر می باشد.

2D Simulation of a 300 KW BERL Combustor Using the Magnussen Model

هدف از این آموزش، ارائه دستورالعمل ها و تنظیمات برای  مساله احتراق در فلوئنت  است.
این آموزش شامل موارد زیر می باشد.
• از مدل آشفتگی K-Epsilon و مدل تابش P-1 استفاده کنید.
• از مدل واکنش سریع نرخ انحراف استفاده کنید.
• تنظیم و حل مشکل احتراق در فلوئنت.
• داده های حاصل را پس از پردازش قرار دهید.

شبیه سازی احتراق در فلوئنت

 

2D Simulation of a 300 KW BERL Combustor Using the Laminar Flamelet Model

هدف از این آموزش، ارائه دستورالعمل و آموزش  برای شبیه سازی احتراق در فلوئنت برای مخلوط گاز طبیعی با استفاده از مدل  multiple laminar flamelet  است.

جریان ورودی با تعادلی برای جریان ورودی غیرپیش آمیخته، با نادیده گرفتن خاصیت ایرودینامیکی شعله می باشد. به علاوه مدل  flamelet  می تواند خصوصیات خاموشی و خاموشی شعله را پیش بینی کند.

شبیه سازی احتراق در فلوئنت

فایل آموزش شبیه سازی احتراق در فلوئنت شامل موارد زیر می باشد:

مدل سازی احتراق پیش مخلوط با استفاده از مدل  Finite-Rate Chemistry

Simulation of Premixed Combustion Using the Finite-Rate Chemistry Model

در این آموزش، دستورالعمل و نحوه مدل سازی احتراق در فلوئنت  شعله پیش مخلوط در یک محفظه مخروطی شکل ارائه شده است. مخلوط متان هوا به عنوان ورودی در نظر گرفته شده است، و با استفاده از مدل Finite-Rate Chemistry شبیه سازی شده است.

در این آموزش همچنین موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

  • مدل سازی سوخت گازی پیش مخلوط هوا و متان و حل مساله احتراق آنها
  • استفاده از مدل شیمیایی نرخ محدود (Finite-Rate Chemistry) برای نحوه تبدل گونه ها و انجام واکنش شیمیایی
  • انتخاب حلگر مناسب برای احتراق در فلوئنت
  • تحلیل داده های ناشی از احتراق پیش مخلوط متان هوا

توصیف مساله شبیه سازی احتراق پیش مخلوط متان-هوا

محفظه احتراق مخروطی در نظر گرفته شده برای این شبیه سازی در شکل زیر نشان داده شده است.

[caption id="attachment_1513" align="aligncenter" width="518"]شبیه سازی احتراق پیش مخلوط در فلوئنت محفظه احتراق شبیه سازی احتراق پیش مخلوط در نرم افزار انسیس فلوئنت[/caption]

 

مخلوط رقیق متان و هوا ( نسبت هم ارزی=0.6) با سرعت ورودی 60 متر بر ثانیه و دمای 560 کلوین به داخل کوره وارد می شود. در فرایند احتراق چندین واکنش کامل بین اجزا CH4, O2, CO2, CO, H2O, and N2 اتفاق می افتد. همچنین در این کوره اجزای خروجی با سرعت زیاد و بعد از تغییر جهت از کوره خارج می شوند.

 

مقاله مربوط شبیه سازی احتراق در فلوئنت شعله پیش مخلوط    دانلود 

با استفاده از کادر زیر فایل pdf و شبیه سازی شده را می توانید دانلود کنید.

[email-download-link namefield="YES" group="combustion"]

Modeling Catalytic Combustion of Methane Using Wall Surface Reactions

دانلود مقاله احتراق کاتالیستی گاز متان

دانلود 

Modeling Liquid Reactions in CIJR Using the Unsteady Laminar Flamelet Model

شبیه سازی احتراق در فلوئنت

دانلود فایل  مدل سازی واکنش های مایع در CIJR با استفاده از مدل laminar flamelet  دانلود 

دانلود pdf  مدل سازی واکنش های مایع در CIJR با استفاده از مدل laminar flamelet    دانلود 

 

Coal Combustion with Eddy Break Up (EBU) Model

Modeling Liquid Reactions in CIJR Using the Eulerian PDF transport (DQMOM-IEM) Model

Premixed Flow in a Conical Chamber using the Finite-Rate Chemistry Model

Modeling Evaporation of Liquid Droplets in a Circular Channel

Liquid Fuel Combustion

Multiple Char Reactions

Partially Premixed Combustion in a Co-axial Combustor

PDF Transport Simulation of Sandia Flame

Detailed Chemistry for Predicting NOx

Simulation of a Piloted Jet Flame using Unsteady Laminar Flamelet Model

فایل زیر شامل آموزش های بالا است. که منبع خوبی برای کسانی است که می خواند احتراق در فلوئنت را یاد بگیرند. همچنین فایل حل فلوئنت و مش گمبیت نیز در لینک زیر رو میتونید دانلود کنید.

این فایل ها در همه سایت های دیگر غیر رایگان می باشد.

لینک دانلود آموزش احتراق